سال 1396


 
 محتوای 3
 
 
 
 اهم اخبار
 نصب سردیس استاد سید جمال الدین ترابی طباطبایی در خیابان ارتش جنوبی

سردیس استاد سید جمال الدین ترابی طباطبایی در خیابان ارتش جنوبی توسط سازمان
پنجشنبه بیست و هشتم تير 1397
تعداد بازدید: 61
نصب سردیس استاد غلامحسین بیگجه خانی در خیابان فلسطین

سردیس غلامحسین بیگجه خانی در خیابان فلسطین توسط سازمان زیباسازی شهرداری تبر
پنجشنبه بیست و هشتم تير 1397
تعداد بازدید: 55
  آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز  برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 1648/76 مورخ
دوشنبه بیست و پنجم تير 1397
تعداد بازدید: 114
در راستای اجرای طرح پیرایش شهری و حذف زواید بصری ، تابلوهای غیرمجاز پاساژ م
چهارشنبه سیزدهم تير 1397
تعداد بازدید: 125
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز نسبت به نصب تندیس میرزا حسن خان رشدیه در مقاب
يکشنبه دهم تير 1397
تعداد بازدید: 94
المان " یارمهربان" توسط سازمان زیباسازی شهرداری تبریز نصب شد.
يکشنبه دهم تير 1397
تعداد بازدید: 126
معاون جدید اداری مالی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز معرفی شد.
پنجشنبه هفتم تير 1397
تعداد بازدید: 290
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز عملیات ترمیم نورپردازی مسجد بزرگ مهدیه تبریز
سه شنبه بیست و نهم خرداد 1397
تعداد بازدید: 79
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز، عوارض تابلوهای تبلیغاتی و مشاغل  را در سال 1
چهارشنبه بیست و سوم خرداد 1397
تعداد بازدید: 181
آرشیو