جستجو در آرشيو اخبار
کلمه کلیدی
:
 از 
 تا  
 
تاریخ : يکشنبه 24 دي 1396     |     کد : 1452

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 5507/76 مورخ 1396/07/25 در نظر دارد تابلوهای تبلیغاتی را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز  برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 5507/76 مورخ 1396/07/25  در نظر دارد تابلوهای تبلیغاتی را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا
حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. مشخصات و قیمتهای پایه پکها به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف

نام

پک / بیلبورد

مساحت تابلوها (مترمربع)

مبلغ پایه (ریال)

میزان سپرده (ریال)

1

 پک 12

352.5

شش میلیارد و بیست و دو میلیون و پانصد هزار (6/022/500/000)

سیصد و دو میلیون (302000000)

2

پک 14

213.5

سه میلیارد و ششصد و نود وهفت میلیون و هشتصد و پانزده هزار

 (3/697/815/000)

یکصد و هشتاد و پنج میلیون

 ( 185000000)

3

پک 16

218

سه میلیارد و نهصد و هشتاد و دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (3/982/880/000)

دویست میلیون                          ( 200000000)1) مدت بهره برداری :  مدت بهره برداری هر کدام از موارد ا تا 3 ،  24 ماه ( دو سال شمسی ) می باشد .
2) سپرده شرکت در مزایده : واریز مبالغ فوق  به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی میباشد .
3) مهلت قبول پیشنهادات: آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ1396/11/02 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14/30 در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد .
4) سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
5)  هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده ها خواهد بود .
6) نحوه و محل تحویل پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی ، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر ، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
7) سایر شرایط : سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد که برای دریافت این اسناد میتوانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی www.zibasazi.tabriz.ir  مراجعه فرمایید. 
8) میزان حسن انجام تعهدات : ده درصد مبلغ پیشنهادی هر یک از پکها در زمان عقد قرارداد تحویل گرفته خواهد شد .

برای دریافت شرایط شرکت در مزایده کلیک کنید.


مدیر وب سایت
نوشته شده در   يکشنبه 24 دي 1396  ساعت  09   توسط   مدیر وب سایت    تعداد بازدید  534
ویرایش شده در دوشنبه 25 دي 1396 ساعت 10 توسط مدیر وب سایت
PDF چاپ ارسال برای دوستان بازگشت
نظرات شما :