سال 1396


 
 محتوای 3
 
 
 
 اهم اخبار
پایگاه بسیج شهید فیضی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز، به مناسبت سالروز ورو
شنبه بیست و هفتم مرداد 1397
تعداد بازدید: 48
سردیس " قاسم خان والی" ، اولین شهردار تبریز، توسط سازمان زیباسازی شهرداری ت
يکشنبه بیست و یکم مرداد 1397
تعداد بازدید: 93
مجسمه "عروج" توسط سازمان زیباسازی شهرداری تبریز، ترمیم و مجدداً در محل خود
شنبه بیستم مرداد 1397
تعداد بازدید: 75
قسمتی از مسیر چایکنار توسط سازمان زیباسازی، با کره های نورانی مزین شد.
يکشنبه چهاردهم مرداد 1397
تعداد بازدید: 85
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز، فراخوان طراحی یادمان جبارباغچه بان، پدر آم
دوشنبه هشتم مرداد 1397
تعداد بازدید: 139
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز، فراخوان طراحی یادمان ثقه الاسلام تبریزی را ب
شنبه ششم مرداد 1397
تعداد بازدید: 111
المان مدادهای رنگی با هدف تلطیف فضای فرهنگی و افزایش زیبایی بصری در محوطه
پنجشنبه چهارم مرداد 1397
تعداد بازدید: 95
نشست هم اندیشی بین مدیران سازمان زیباسازی شهرداری تبریز، مدیران کانون های ت
سه شنبه دوم مرداد 1397
تعداد بازدید: 195
 نصب سردیس استاد سید جمال الدین ترابی طباطبایی در خیابان ارتش جنوبی

سردیس استاد سید جمال الدین ترابی طباطبایی در خیابان ارتش جنوبی توسط سازمان
پنجشنبه بیست و هشتم تير 1397
تعداد بازدید: 98
آرشیو