جستجو در آرشيو اخبار
کلمه کلیدی
:
 از 
 تا  
 
تاریخ : پنجشنبه 27 دي 1397     |     کد : 1510

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز تابلوهای تبلیغاتی خود را از طریق مزایده واگذار می کند.


سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز شماره 8616/76 مورخ  1397/09/28 در نظر دارد تابلو های تبلیغاتی با مشخصات و قیمت پایه، در قالب پک های جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.

برای اطلاع از آگهی مزایده و پک ها، کلیک کنید.
/Uploads/User/24/files/%d8%a2%da%af%d9%87%db%8c%20%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%202.docx
برای اطلاع از مفاد مندرج در پیش قرارداد مزایده، کلیک کنید.
/Uploads/User/24/files/123.docx
برای اطلاع از شرایط شرکت در مزایده پکها، کلیک کنید. 
/Uploads/User/24/files/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7%20%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87%202.docx
برای اطلاع از لیست پک های سازمان در مزایده 26 دی ماه 97، کلیک کنید.
/Uploads/User/24/files/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%20%d9%be%da%a9%d9%87%d8%a7.xlsx 


مدیر وب سایت