جستجو در آرشيو اخبار
کلمه کلیدی
:
 از 
 تا  
 
تاریخ : سه شنبه 23 بهمن 1397     |     کد : 1516

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز منتشر کرد؛

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز تابلوهای تبلیغاتی خود را از طریق مزایده واگذار می کند.

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز شماره 8616/76 مورخ 
97/9/28 در نظر دارد تابلو های تبلیغاتی با مشخصات و قیمت پایه، در قالب پک های جدول ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.


برای دریافت آگهی مزایده کلیک کنید.
/Uploads/User/24/files/1.docx

برای دریافت شرایط مزایده کلیک کنید.

/Uploads/User/24/files/2.docx

برای دریافت لیست پکها کلیک کنید.
/Uploads/User/24/files/3.xlsx

برای دریافت مفاد پیش قرارداد کلیک کنید.
/Uploads/User/24/files/123.docx


مدیر وب سایت