سال 1398

 
 
 محتوای 3
 
 
 
 اهم اخبار
عضو شورای اسلامی شهر تبریز در مراسم اختتامیه  کارگاه آموزشی ساخت سردیس
يکشنبه بیست و چهارم شهريور 1398
تعداد بازدید: 33
عضو شورای اسلامی شهر تبریز در آیین اختتامیه کارگاه آموزشی ساخت سردیس مفاخر
شنبه بیست و سوم شهريور 1398
تعداد بازدید: 38
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز مناقصه نورپردازی بنای تاریخ
شنبه بیست و سوم شهريور 1398
تعداد بازدید: 54
شهردار تبریز تاکید کرد که اقدامات فرهنگی هنری در تبریز باید با رنگ وبویی مذ
شنبه بیست و سوم شهريور 1398
تعداد بازدید: 22
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در مراسم اختتامیه کارگاه آموزش
شنبه بیست و سوم شهريور 1398
تعداد بازدید: 38
مراسم اختتامیه کارگاه آموزشی ساخت سردیس مفاخر آیینی و شعرای مکتب اهل بیت
شنبه بیست و سوم شهريور 1398
تعداد بازدید: 31
معاون اجتماعی، فرهنگی و هنری شهردار تبریز از مدیر عامل سازمان سیما، منظ
يکشنبه هفدهم شهريور 1398
تعداد بازدید: 28
معاون اداری مالی زیباسازی از کارگاه آموزشی ساخت سردیس های مفاخر و شعرای آیی
يکشنبه هفدهم شهريور 1398
تعداد بازدید: 58
سه روز از آغاز به کار کارگاه آموزشی ساخت سردیس مفاخر و شعرای ادبیات آیینی ت
چهارشنبه سیزدهم شهريور 1398
تعداد بازدید: 73
آرشیو Print RSS