جستجو در آرشيو اخبار
کلمه کلیدی
:
 از 
 تا  
 
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

اطلاعيه تمديد فراخوان

اطلاعيه تمديد فراخوان اطلاعيه تمديد فراخوان ساخت مجسمه اولين هاي تبريز
چهارشنبه 16 مرداد 1392

نقاشی دیواری

نقاشی دیواری ایجاد نقاشی دیواری بر روی دیوارهای خوابگاه دانشجویی ولیعصر
چهارشنبه 16 مرداد 1392

نصب دکه اطلاع رسانی دیجیتال

نصب دکه اطلاع رسانی دیجیتال نصب دکه اطلاع رسانی دیجیتال در ورودی ائل گولی
چهارشنبه 16 مرداد 1392

نصب آثار حجمی رمضان

نصب آثار حجمی رمضان نصب آثار حجمی رمضان در سطح شهر به مناسبت این ماه پربرکت
چهارشنبه 16 مرداد 1392

تمديد فراخوان

تمديد فراخوان فراخوان اولين جشنواره انتخاب شهروند نمونه تا تاريخ 31 مرداد
چهارشنبه 16 مرداد 1392

فراخوان دوم طرح براي اولويتهاي نورپردازي

فراخوان دوم طرح براي اولويتهاي نورپردازي فراخوان دوم طرح براي اولويتهاي نورپردازي سال 1392
چهارشنبه 16 مرداد 1392

نتيجه و طرح هاي برگزيده فراخوان

نتيجه و طرح هاي برگزيده فراخوان نتيجه و طرح هاي برگزيده فراخوان اولويت هاي نورپردازي سال 1392
چهارشنبه 16 مرداد 1392

اسامي برگزيدگان

اسامي برگزيدگان اعلام اسامي برگزيدگان فراخوان ساخت مجسمه اولين هاي تبريز
دوشنبه 31 تير 1392

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی ممیزی تابلوهای مشاغل شهری در 5 ناحیه
دوشنبه 31 تير 1392

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی بهره برداری از تابلوی سه وجهی منصوب در پل قانون
دوشنبه 31 تير 1392