جستجو در آرشيو اخبار
کلمه کلیدی
:
 از 
 تا  
 
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

فراخوان اولين جشنواره انتخاب شهروند نمونه

فراخوان اولين جشنواره انتخاب شهروند نمونه فراخوان اولين جشنواره انتخاب شهروند نمونه
سه شنبه 4 تير 1392

حذف زوائد بصري و ساماندهي ديوارهاي سطح شهر

حذف زوائد بصري و ساماندهي ديوارهاي سطح شهر عمليات نقاشي ديواري
سه شنبه 4 تير 1392

طرح تكميلي كاشي شكسته پل ابوريحان

طرح تكميلي كاشي شكسته پل ابوريحان طرح تكميلي كاشي شكسته پل ابوريحان
سه شنبه 4 تير 1392

طرح نورپردازي پل پيشقدم

طرح نورپردازي پل پيشقدم طرح نورپردازي پل پيشقدم
سه شنبه 4 تير 1392

تنديس روياي نوجوان

تنديس روياي نوجوان تنديس روياي نوجوان
سه شنبه 4 تير 1392

طرح آزاده شهيد

طرح آزاده شهيد طرح آزاده شهيد خليل فاتح
سه شنبه 4 تير 1392

ترميم و رنگ آميزي

ترميم و رنگ آميزي ترميم و رنگ آميزي تعداد 20 مجسمه قديمي
سه شنبه 4 تير 1392

دستگاه سخن گو 4 زبانه

دستگاه سخن گو 4 زبانه نصب 30 دستگاه سخن گو 4 زبانه (‌فارسي – تركي – انگليسي – و عربي )
سه شنبه 4 تير 1392

پيكر تراشي و خلق آثار هنري

پيكر تراشي و خلق آثار هنري پيكر تراشي و خلق آثار هنري
سه شنبه 4 تير 1392

تمديد فراخوان ساخت المان اولين هاي تبريز

تمديد فراخوان ساخت المان اولين هاي تبريز تمديد فراخوان ساخت المان اولين هاي تبريز
چهارشنبه 29 خرداد 1392