جستجو در آرشيو اخبار
کلمه کلیدی
:
 از 
 تا  
 
تاریخ : يکشنبه 24 دي 1396     |     کد : 1452

آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 5507/76 مورخ 1396/07/25 در نظر دارد تابلوهای تبلیغاتی را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز  برابر مجوز هیأت مدیره به شماره 5507/76 مورخ 1396/07/25  در نظر دارد تابلوهای تبلیغاتی را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی یا
حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. مشخصات و قیمتهای پایه پکها به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف

نام

پک / بیلبورد

مساحت تابلوها (مترمربع)

مبلغ پایه (ریال)

میزان سپرده (ریال)

1

 پک 12

352.5

شش میلیارد و بیست و دو میلیون و پانصد هزار (6/022/500/000)

سیصد و دو میلیون (302000000)

2

پک 14

213.5

سه میلیارد و ششصد و نود وهفت میلیون و هشتصد و پانزده هزار

 (3/697/815/000)

یکصد و هشتاد و پنج میلیون

 ( 185000000)

3

پک 16

218

سه میلیارد و نهصد و هشتاد و دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار (3/982/880/000)

دویست میلیون                          ( 200000000)1) مدت بهره برداری :  مدت بهره برداری هر کدام از موارد ا تا 3 ،  24 ماه ( دو سال شمسی ) می باشد .
2) سپرده شرکت در مزایده : واریز مبالغ فوق  به عنوان سپرده شرکت در مزایده بصورت نقد به حساب 100789867578 سازمان زیباسازی نزد بانک شهر و یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ فوق الزامی میباشد .
3) مهلت قبول پیشنهادات: آخرین مهلت قبول پیشنهادات از تاریخ چاپ آگهی لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ1396/11/02 می باشد. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14/30 در محل اتاق مدیریت سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مفتوح خواهند شد .
4) سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
5)  هزینه آگهی به عهده برندگان مزایده ها خواهد بود .
6) نحوه و محل تحویل پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ مدارک و اطلاع از جزئیات و شرایط مزایده و تسلیم پیشنهاد همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان آزادی ، حدفاصل چهارراه لاله و ابوریحان ، ضلع غربی بازار روز ، جنب بانک شهر ، سازمان زیباسازی شهرداری تبریز مراجعه نمایند.
7) سایر شرایط : سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد که برای دریافت این اسناد میتوانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی www.zibasazi.tabriz.ir  مراجعه فرمایید. 
8) میزان حسن انجام تعهدات : ده درصد مبلغ پیشنهادی هر یک از پکها در زمان عقد قرارداد تحویل گرفته خواهد شد .

برای دریافت شرایط شرکت در مزایده کلیک کنید.


مدیر وب سایت
نوشته شده در   يکشنبه 24 دي 1396  ساعت  09:43   توسط   مدیر وب سایت    تعداد بازدید  709
ویرایش شده در دوشنبه 25 دي 1396 ساعت 10:10 توسط مدیر وب سایت
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :