جستجو در آرشيو اخبار
کلمه کلیدی
:
 از 
 تا  
 
تاریخ : يکشنبه 24 شهريور 1398     |     کد : 1579

  عضوشورای شهر تبریز در مراسم معارفه مدیرعامل جدید سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز:

جلب مشارکت شهروندان در زمینه فضای سبز، موجب تغییر رفتار و مسوولیت پذیری آنان خواهدبود

عضوشورای اسلامی شهرتبریز در مراسم معارفه مدیرعامل جدید سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، تاکید کرد که جلب مشارکت شهروندان در زمینه برنامه های مربوط به فضای سبز شهری، موجب می شود تا با تغییر رفتاردرآنان، حس مسوولیت پذیری نیز رشد پیدا کند.

به گزارش روابط عمومی و ارتباطات سازمان، سعید نیکو خصلت با بیان اینکه رشد سالم فکری، روحی و جسمی شهروندان تنها با وجود فضاهای سبز شهری ممکن است، تاکیدکرد همین امر لزوم توسعه این فضاها را توجیه می کند.
وی اضافه کرد: به طور کلی، نقش فضاهای سبز به عنوان محور توسعه یک شهر مدتها پیش اثبات شده و ما نیز باید برنامه های خود را بر اساس حرکت در این مسیر تنظیم کنیم.
عضو کمیسیون محیط زیسست شورای اسلامی شهر تبریز تصریح کرد: برای تحقق این امر مهم ترین اقدام، جلب مشارکت شهروندان است؛ چرا که مشارکت در یک امر، سبب تغییر رفتار آنان می شود و با تغییر رفتار، حس مسوولیت پذیری در قبال شهر و فضای سبز شهری اتفاق می افتد.
نیکوخصلت با اشاره به پیشینه مدیرعامل جدید سازمان نیز اظهار داشت: با شناختی که از آقای دکتر  برزگر جلالی دارم، مطمئن هستم که در حوزه فضای سبز شهری، شاهد تحولات مثبتی خواهیم بود.
 


PDF چاپ چاپ