واحد سازمانی
علی مدبرخاک نژاد
نام کارمند :علی نام خانوادگی:مدبرخاک نژاد
سمت سازمانی :عضو علي البدل هيئت مديره , مدیرعامل سازمان شماره تماس :04134788815