سال 1397


 
 محتوای 3
 
 
 
 اهم اخبار
جلسه بررسی و داوری طرح های رسیده برای فراخوان المان های نوروزی، با حضور مدی
يکشنبه بیست و هشتم بهمن 1397
تعداد بازدید: 10
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز تابلوهای تبلیغاتی خود را از طریق مزایده واگذا
سه شنبه بیست و سوم بهمن 1397
تعداد بازدید: 34
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در نظر دارد به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی ان
سه شنبه بیست و سوم بهمن 1397
تعداد بازدید: 42
اصلاحیه فراخوان المان های نوروزی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز برای فراخوان المان های نوروزی منتشر شده در 7
چهارشنبه هفدهم بهمن 1397
تعداد بازدید: 49
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری، تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر را بر اساس
چهارشنبه دهم بهمن 1397
تعداد بازدید: 73
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز فراخوان طراحی و ایده پردازی برای فضاسازی نورو
يکشنبه هفتم بهمن 1397
تعداد بازدید: 166
مدیران عامل سازمان های ترافیک و سیما منظر و فضای سبز شهری در جلسه ای مشترک،
شنبه ششم بهمن 1397
تعداد بازدید: 49
آگهی مزایده عمومی اجاره و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی

سازمان زیباسازی شهرداری تبریز تابلوهای تبلیغاتی خود را از طریق مزایده واگذا
پنجشنبه بیست و هفتم دي 1397
تعداد بازدید: 183
مدیرعامل سازمان سیما، منظر وفضای سبز شهری، بر لزوم تلفیق طرح های زیباسازی ب
دوشنبه بیست و چهارم دي 1397
تعداد بازدید: 61
آرشیو Print RSS