سال 1396


 
 محتوای 3
 
 
 
 اهم اخبار
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز فراخوان طراحی و اجرای تندیس شهید مهدی باکری ر
يکشنبه بیست و هفتم آبان 1397
تعداد بازدید: 28
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز، مهلت فراخوان کارگاه طراحی و اجرای نقش برجسته
شنبه دوازدهم آبان 1397
تعداد بازدید: 67
همزمان با هفتاد و سومین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد، سازمان زیباسازی شهر
پنجشنبه سوم آبان 1397
تعداد بازدید: 63
سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در راستای مأموریت های خود نسبت به ارتقاء کیفی
چهارشنبه بیست و پنجم مهر 1397
تعداد بازدید: 125
باحضور مدیران سازمان زیباسازی و مدیران زیباسازی مناطق دهگانه شهرداری تبریز،
چهارشنبه بیست و پنجم مهر 1397
تعداد بازدید: 125
دیدار مدیرعامل سازمان پارکها و زیباسازی شهرداری تبریز با خانواده شهیدان نوحه خوان

مدیرعامل سازمان پارکها و زیباسازی شهرداری تبریز با خانواده شهیدان نوحه خوان
سه شنبه بیست و چهارم مهر 1397
تعداد بازدید: 117
سردیس رزمنده شهید، حسن جنگجو توسط سازمان زیباسازی شهرداری تبریز در اول خیاب
دوشنبه شانزدهم مهر 1397
تعداد بازدید: 66
کسب مقام سوم توسط تیم سازمان زیباسازی در مسابقات طناب کشی

تیم هشت نفره پایگاه مقاومت بسیج شهید فیضی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز با
شنبه چهاردهم مهر 1397
تعداد بازدید: 96
حضور اعضای پایگاه مقاومت بسیج شهید فیضی در همایش بزرگ بسیجیان کشور

اعضای بسیجی پایگاه مقاومت بسیج شهید فیضی سازمان زیباسازی شهرداری تبریز درهم
شنبه چهاردهم مهر 1397
تعداد بازدید: 95
آرشیو